Saturday, August 29, 2009

LATIHAN PENANDA WACANA


Isi nilai-nilai murni yang sesuai berdasarkan penanda wacana di bawah.
1.        Antaranya, kita mestilah ____________________________________________________________
      ____________________________________________________________
2.        Kita hendaklah ____________________________________________________________
         ____________________________________________________________
3.        Kita sepatutnya ____________________________________________________________
         ____________________________________________________________
4.        Selain itu, kita wajarnya ____________________________________________________________
         ____________________________________________________________
5.        Seterusnya, kita haruslah  ____________________________________________________________
         ____________________________________________________________
6.        Oleh sebab itu, kita dikehendaki ____________________________________________________________
____________________________________________________________
7.        Akhir sekali, kita juga mestilah ____________________________________________________________
         ____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment